Bladet koster kr.110,- og kan kjøpes hos Joker Dalholen, Joker Folldal, Huset med det rare i, Monas kvist og kvast, Prix og Solhellinga i tillegg til på servicekontoret.

Formannskapet har vedtatt å legge Handlingsplan for landbruket i Folldal 2018 – 2022 og Beitebruksplan for Folldal 2018 – 2022 ut på 6 ukers høring.

Alle som har behov for SFO i juleferien (også de som har fast plass), sender påmelding per mail til hege.brennodden@folldal.kommune.no innen påmeldingsfristen (6.12).

Alle elever i 1.-4. klasse har tilbud om SFO i ferier/skolefrie dager.
Se vedlagt info; Juleferie SFO_2018 (PDF, 107 kB)

Formannskapet vedtok i møte 22.11.18 å legge forslag til endring for detaljreguleringsplan for Rondeblikk bolig- og hyttefelt ut til offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling til vedtak legges i henhold til kommuneloven § 44.7 og § 45.3 ut til alminnelig ettersyn f.o.m. 28.11.2018 t.o.m. 12.12.2018

Nå er det mulighet for å søke midler til tiltak som skal bidra til inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om midler.

Pårørende og brukere oppfordres til å strø på egen gårdsplass og eventuelle private veier. Hjemmetjenesten opplever at det er svært glatt mange steder, både for brukere og hjemmetjenesten.

Kommunelege 2 Iestyn Carr slutter ved legekontoret 31.10.18. Under kan du lese mer om legeordningen fremover.

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

FYSAK

Vi lar FYSAK-kassene (bøkene) få stå ute tom. 21.10., siden det er så mildt og fint vær om dagen. Så hvis du ikke har fått besøkt alle postene er det fortsatt en mulighet! Besøk posten, skriv navnet ditt i boka, og bli med i trekningen av en premie fra hver bok.

Har du besøkt alle 10 kassene kan du levere arket med besøksdato til servicekontoret. Kanskje er du heldig og vinner en premie:-)