Mandag 3. september starter Folldal Friskliv opp sesongen, og kjører gratis demotimer hele uke 36. Ta et tak for folkehelsen, og bli med!

 

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet gitt en utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel på eng til 1. oktober dette året.

Skal du søke erstatning etter avlingssvikt? Det er også muligheter for å søke om inntil 70 % forskudd på erstatningen. Søknadsfrist for erstatningsordningen er 31. oktober. 

Norsk musikkråd har kåret årets musikkommune og denne gangen var det Folldal kommune fikk utnevnelsen.

Som ordfører vil jeg ønske alle elever ved Folldal skole lykke til med nytt skoleår, og spesielt til årests førsteklassinger og deres foresatte. Hele 21 nye førsteklassinger startet i år, det er gledelig med så mange nye elever. Lykke til alle sammen.

 

Hilsen

Hilde Frankmo Tveråen
ordfører

29. august går sesongens siste tur for "Rusle og tusle". Turen går ut fra Hageseter, og vi avslutter der med litt matservering (rømmegrøt og spekemat + kaffe). Pga. maten ønsker vi påmelding innen 26. august.

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritida.

Hedmark Trafikk minner om at fra 20. august er det ruteendringer i Hedmark. Se Hedmark Trafikks hjemmeside eller ring kundesenteret på tlf. 915 02 040 dersom du trenger informasjon om din busslinje.
Endringen gjelder spesielt GRIMSBU-ruta som kommer ca 10 minutt tidligere.

Det er gledelig for meg som ordfører å kunne meddele at det nå er mulig å ta bestillingsrute fra Folldal til Hjerkinn og fra Hjerkinn til Folldal på alle togavganger på dagtid (ikke mulig på nattogene).

Vedtak om totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark som også gjaldt faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill oppheves for kommuner i MHBR sitt området.