Blåleddved

Firmaet Linnea as startet 15.08 arbeidet med sprøyting av blåleddved. Hvis det blir oppholdsvær vil sprøytingen bli utført den 15.-16.-19. og 20.8. Arbeidet skal utføres ved punktsprøyting på bladverket og utstyret som brukes er manuelle ryggtåkesprøyter. Det er områder som ble ryddet på juni som skal sprøytes. Kommunen har innhentet grunneiers tillatelse.

Fra 1. august kan gardbrukere søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet. Søknadsfristen er 15. oktober for jordbruksforetak og 15. november for beitelag. OBS! Det er flere endringer i tilskuddsordningen det er viktig å sette seg inn i nå, spesielt "Tilskudd til mjølkeproduksjon på seter" og "tilskudd til spredning av husdyrgjødsel"

 

Konkurranse for veterinærvakt for Alvdal og Folldal veterinære vaktdistrikt for perioden 01.09.2019 – 31.12.2022 har frist 20. august klokka 12.00 for å legge inn tilbud. Konkurransegrunnlaget kan du lese her:

Det er nå ryddet i områder med tett forekomst av blåleddved. Busker over ca. 1 meter er skjært ned. Det er mannskaper fra Glommen Skog SA som har utført arbeidet.

Hedmark Trafikk har lenge og gjennom flere prosjekt jobbet med å forbedre kollektivtilbud i distrikt.  Vi har testet flere løsninger men alle har vist seg å bli kostbare i drift. Et nytt prosjekt som ser bare på persontransport for ordinære reisende har derfor vært lite aktuelt. For å få en effektiv løsning må en inkludere all persontransport, reiser for pasienter, reiser som kommunen/fylkeskommunen betaler for, med mer.

MHBR IKS gir ikke tillatelse

I forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd finnes det et unntak som sier at «Forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og utmark med mindre man får tillatelse fra kommunen».

Fra og med mandag 3. juni vil det være nye åpningstider på biblioteket.

Vi mangler fortsatt en del kjørebøker. Fristen for å levere utfylt kjørebok for vintersesongen 2019 var 15.mai. Kjørebok skal leveres sjøl om ingen tur er benyttet.

Søknad om tillatelse til motorferdsel på barmark for denne sesongen må leveres med det aller første og siste frist 1.juni. Merk at veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil, også regnes som utmark og krever søknad om tillatelse. Alle søknader om transport på barmark blir behandlet politisk av formannskapet.

10 FYSAK-kasser er satt ut på nye turmål i år. Beskrivelse vedlagt;

 

I år er det 50 år siden Tverrfjellet gruver startet opp driften. Dovre, Oppdal og Folldal kommuner, samt stiftelsen Folldal gruver ønsker i den forbindelse å hedre gruvearbeiderne og virksomheten med en minnemarkering og oppføring av et minnesmerke. Dette skjer på Tverrfjellet den 12. juni i år, med påfølgende samling på Folldal gruvemuseum.

Brosjyre: Minnemarkering Hjerkinn (PDF, 3 MB)