Folldal kulturskole er inne i sitt skoleår nummer 30.
Lørdag 19. januar starter jubileumsmarkeringen med mønstringskonsert på flerbrukshuset (kl 18.00). Dette blir det første av mange jubileumsarrangement utover etterjulsvinteren og våren.

Folldal Kommunale Kino hadde et stabilt besøk i 2018 med totalt 1836 besøkende som er en liten oppgang på 2,34 % fra 2017. Dette ga et gjennomsnitt per forestilling på 25 besøkende.

Du vil motta sms-varselet på din mobiltelefon i løpet av uke 52.

Orientering fra rådmann om situasjonen ved kantina.

Dovrefjell nasjonalparkstyre sender nå ut kjørebøker for kommende sesong, men kun til de som har sendt inn for forrige vintersesong.

I 2019 blir tømmeplanen til FIAS digital. Du kan laste ned din egen tømmeplan, tilpasset din eiendom, ved å taste inn adresse eller gårds- og bruksnummer på FIAS sin hjemmeside.

Folldal kommune gjorde i 2017 avlesningsprosessen enklere ved at det tradisjonelle avlesningskortet ble erstattet med et SMS-varsel som mottakeren svarte på, og da kun med avlest målerstand.

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) har vedtatt å sette egenandelen ned igjen til 50 kroner for å benytte ordningen Trygt hjem i desember, forteller utvalgets leder, Gunn Randi Fjæstad. Dette er årets julegave fra HTU til unge mellom 15-21 år i Hedmark, sier hun, og understreker at det er viktig å få de unge trygt hjem i mørke og kalde desembernetter.

Bladet koster kr.110,- og kan kjøpes hos Joker Dalholen, Joker Folldal, Huset med det rare i, Monas kvist og kvast, Prix og Solhellinga i tillegg til på servicekontoret.

Formannskapet har vedtatt å legge Handlingsplan for landbruket i Folldal 2018 – 2022 og Beitebruksplan for Folldal 2018 – 2022 ut på 6 ukers høring.