1. april er frist for søknad om tilskudd til kulturformål.

Laila Oddny Henriksen er vinner av kryssordet i Folldals Jul 2018.
Vi gratulerer, og takker alle som har sendt inn!

 

Fra møtet i Formannskapet den 28.02.2019, sak nr.: 18/19.
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14 vedtar Folldal kommune endring av reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Rondeblikk bolig- og fritidsområde i henhold til saksutredningen.

Nå kan du søke om del 1 av produksjonstilskudd i jordbruket for 2019. Det er foretak som driv med husdyrproduksjon som søker i mars. I søknaden fører du opp antall dyr du disponerer pr. 1. mars (telledato).

Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen/fylkeskommunen kl. 12 (dagtid) den 1. april 2019. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

"Rusle og tusle" går i år inn i sin 11. sesong, og søker nå nye turledere. Tilbudet har vært et populært lavterskeltilbud, ei gruppe som har møttes til rusletur og ei sosial kaffekvile hver onsdag i sommersesongen. Turene går til ulike turmål, og ofte har vi med en kjentmann som kan fortelle litt mer om plassen vi går til.

For at tilbudet skal rusle videre, trenger vi nå nye turledere, gjerne 2-3 personer, som kan bytte på med å lede gruppen på turene.

Turlederne må også være med på å planlegge turmålene i god tid før sesongen starter.

Barne- og ungdomsteamet i Folldal kommune (BUT) ønsker å invitere dere som går på videregående skole, bor på hybel og er fra Folldal til en matlagningskveld:

  • Onsdag 27. mars kl. 16.00 på Nord-Østerdal videregående skole

Abakus AS har lagt ut følgende konkurranse for alle Østerdalskommunene i Doffin:

 

Skapende Ungdomsmesse (SUM) er en årlig messe som alternerer mellom Tynset og Røros. Her stiller Fjellregionens elev- og ungdomsbedrifter sammen med næringsliv og offentlig sektor. Kombinasjonen av ungt og etablert næringsliv gjør messa unik i sitt slag i Norge. Årets SUM-messe ble arrangert på Tynset 13.02.

8. og 9. klasse fra Folldal skole deltok med flere bedrifter, og vant til sammen sju priser!