Legekontoret har åpent for vaksinering 18., 19. og 25. oktober fra kl. 13.00-15.00. Mer informasjon om vaksinen finner du under.

Folldal kommune har ledig brøyterode i Grimsbu/Rykroken fra kommende sesong 2018.

 

 

Desember 2018 er siste frist for unge kvinner som ønsker å starte gratis HPV-vaksinasjon. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at over 104 000 har tatt imot tilbudet frem til nå.

Les mer på siden til Folkehelseinstituttet

I oktober er det frist for søknad om avlingsskadeerstatning, produksjonstilskudd, avløsertilskudd og generelle miljøtiltak. Se Fylkesmannens nettside.

Barne- og ungdomsteamet i Folldal kommune (BUT) ønsker å treffe dere som går på videregående skole, bor på hybel og er fra Folldal.

Friidretten er ett samarbeid mellom SFO ved Folldal skole og Folldal IF (barneidrettsutvalget). Aktiviteten arrangeres mandag 8.oktober, kl 10.00-13.30 på skolens område. Aldersgruppe: 1.-7. klasse.

Brannsikkerhet i boliger står i fokus når brannvesenet inviterer til åpen dag ved Folldal brannstasjon lørdag 22. september kl. 11.00-14.00.

Landbrukskontoret har nå en rykende fersk utgave av informasjonsbladet "Over skigard'n":

 

I Alvdal og Folldal veterinære vaktdistrikt kunngjøres konkurranse om to avtaler om veterinærvakt:

En midlertidig avtale fra 10.10.2018 til 01.05.2019 og en avtale fra 10.10.2018 og ut gjeldende anbudsperiode til 31.08.2019.

Frist for å legge inn tilbud er torsdag 4. oktober klokka 12.00.   

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2018

Det kan søkes tilskudd til bl.a slått eller beite av seterareal, mjølkeproduksjon på setra og milljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.