Dovrefjell nasjonalparkstyre sender nå ut kjørebøker for kommende sesong, men kun til de som har sendt inn for forrige vintersesong.

I 2019 blir tømmeplanen til FIAS digital. Du kan laste ned din egen tømmeplan, tilpasset din eiendom, ved å taste inn adresse eller gårds- og bruksnummer på FIAS sin hjemmeside.

Folldal kommune gjorde i 2017 avlesningsprosessen enklere ved at det tradisjonelle avlesningskortet ble erstattet med et SMS-varsel som mottakeren svarte på, og da kun med avlest målerstand.

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) har vedtatt å sette egenandelen ned igjen til 50 kroner for å benytte ordningen Trygt hjem i desember, forteller utvalgets leder, Gunn Randi Fjæstad. Dette er årets julegave fra HTU til unge mellom 15-21 år i Hedmark, sier hun, og understreker at det er viktig å få de unge trygt hjem i mørke og kalde desembernetter.

Bladet koster kr.110,- og kan kjøpes hos Joker Dalholen, Joker Folldal, Huset med det rare i, Monas kvist og kvast, Prix og Solhellinga i tillegg til på servicekontoret.

Formannskapet har vedtatt å legge Handlingsplan for landbruket i Folldal 2018 – 2022 og Beitebruksplan for Folldal 2018 – 2022 ut på 6 ukers høring.

Alle som har behov for SFO i juleferien (også de som har fast plass), sender påmelding per mail til hege.brennodden@folldal.kommune.no innen påmeldingsfristen (6.12).

Alle elever i 1.-4. klasse har tilbud om SFO i ferier/skolefrie dager.
Se vedlagt info; Juleferie SFO_2018 (PDF, 107 kB)

Formannskapet vedtok i møte 22.11.18 å legge forslag til endring for detaljreguleringsplan for Rondeblikk bolig- og hyttefelt ut til offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling til vedtak legges i henhold til kommuneloven § 44.7 og § 45.3 ut til alminnelig ettersyn f.o.m. 28.11.2018 t.o.m. 12.12.2018

Pårørende og brukere oppfordres til å strø på egen gårdsplass og eventuelle private veier. Hjemmetjenesten opplever at det er svært glatt mange steder, både for brukere og hjemmetjenesten.