Barne- og ungdomsteamet i Folldal kommune (BUT) ønsker å treffe dere som går på videregående skole, bor på hybel og er fra Folldal.

Friidretten er ett samarbeid mellom SFO ved Folldal skole og Folldal IF (barneidrettsutvalget). Aktiviteten arrangeres mandag 8.oktober, kl 10.00-13.30 på skolens område. Aldersgruppe: 1.-7. klasse.

Brannsikkerhet i boliger står i fokus når brannvesenet inviterer til åpen dag ved Folldal brannstasjon lørdag 22. september kl. 11.00-14.00.

Landbrukskontoret har nå en rykende fersk utgave av informasjonsbladet "Over skigard'n":

 

I Alvdal og Folldal veterinære vaktdistrikt kunngjøres konkurranse om to avtaler om veterinærvakt:

En midlertidig avtale fra 10.10.2018 til 01.05.2019 og en avtale fra 10.10.2018 og ut gjeldende anbudsperiode til 31.08.2019.

Frist for å legge inn tilbud er torsdag 4. oktober klokka 12.00.   

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2018

Det kan søkes tilskudd til bl.a slått eller beite av seterareal, mjølkeproduksjon på setra og milljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.

 

Folldal bibliotek inviterer til avslutning for SommerLes torsdag 13. september kl. 18.00. Det vil bli trylleshow med Erik Mogeno, samt premietrekning for små og store. Arrangementet vil ha enkel servering med kringle og saft.

Mandag 3. september starter Folldal Friskliv opp sesongen, og kjører gratis demotimer hele uke 36. Ta et tak for folkehelsen, og bli med!

 

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet gitt en utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel på eng til 1. oktober dette året.

Skal du søke erstatning etter avlingssvikt? Det er også muligheter for å søke om inntil 70 % forskudd på erstatningen. Søknadsfrist for erstatningsordningen er 31. oktober.