Fortsatt er det varmt og tørt. Og langtidsvarselet neste 10 dager er så langt heller ikke lystelig lesning. Regn kan ennå berge mye, men når regnet ikke kommer taper vi jo avling for hver dag som går.

Kartleggingen er nå gjennomført og tillatelse fra berørte grunneiere er innhentet. Nedskjæring starter denne uka (fra 6.7.)  i Grimsbu og oppover mot Krokhaug. Altså motsatt veg enn først antydet.

Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark.

Det vil bli redusert framkommelighet i Liavegen ved torvet i uke 27 og 28 på grunn av vegarbeid. Omkjøring via Stasjonsvegen. I denne forbindelse vil også Gruvvegen bli stengt i en kortere periode ved krysset Gruvvegen – Liavegen pga asfaltering.

Oppheving av «Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark» for kommunene i Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS

Det nærmer seg slippdato for stolpejakten 2018 i Folldal. Fredag 15. JUNI åpner appen for registrering, og du kan springe eller rusle ut og samle stolpepoeng!

Det vil være redusert drift ved  legekontoret fra juni og gjennom ferieavviklingen fram mot skolestart.

De 10 kassene for FYSAK er klare for besøk. Turbeskrivelsene finner du på siden til Folkehelse. (Her finner du også rusle-tusle programmet)

 

Bibliotekets SommerLes er en årlig lesekampanje for barn fra 0 til 13 år. Undersøkelser viser at den som ikke leser i løpet av sommeren, stiller til skolestart med dårligere leseevne enn de hadde ved skoleslutt.

Håndballskolen og Tine fotballskole er et samarbeid mellom SFO ved Folldal skole og Folldal IF (håndballgruppa og fotballgruppa). Påmeldingsfrist er 4. juni.