Håndballskolen og Tine fotballskole er et samarbeid mellom SFO ved Folldal skole og Folldal IF (håndballgruppa og fotballgruppa). Påmeldingsfrist er 4. juni.

Sekker for restavfall, papir og plastemballasje deles ut til boligene innen 17.juni. 

Det er tidlig vår og mange  beitebrukere tenker kanskje allerede på å slippe sauen i utmarka.

Blåleddved

Folldal kommune har i 2018 fått midler fra bla Fylkesmannen til bekjempelsen av blåleddved og vi starter et prosjekt, da først og fremst i utmarka. Vi vil foreta en kartlegging, med deretter rydding og sprøyting.

En kombinasjon av høye temperaturer og lite nedbør har medført at det nå er økende skogbrannfare i store deler av vårt område. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS nedlegger forbud mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

Utlysning av legater, med søknadsfrist 1. juni.

 

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet.

Kombinert kurs i bruk av motorsag og ryddesag, hogstteknikk – og ungskogspleie arrangeres lokalt i Folldal den 22. 26. og 27. mai 2018.  

Retur av kjørebøker for motorferdsel i utmark 2018

Folldal kommune ønsker å søke om midler fra statlige og fylkeskommunale tilskuddsordninger for utbygging av bredbånd i distriktene. I tillegg har kommunen avsatt noe egne midler som kan benyttes.