(Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Viktig informasjon om tilskuddsåret 2020:

Les mer om tilskuddsordningen her

Onsdag kveld var jeg med på samling for våre aktivitetsvenner. Siden oppstarten, for fem år siden, er det 40 folldøler som har gjennomført skoleringa😀👏 (Et stort antall når vi tenker på innbyggertallet i kommunen vår). 

 

Høsten 2020 endrer FIAS hvordan de henter husholdningsavfallet i Fjellregionen. Hva betyr det for deg?

Neste sommer får du fire dunker – til matavfall, restavfall, glass- og metallemballasje og papp og papir. Du skal fortsatt sortere plastemballasje i den gjennomsiktige sekken.

Eidsiva Bredbånd sammen med Nord-Østerdal Kraftlag er nå i full gang med fiberprosjektet som dekker hele øst-vest aksen i Folldal. Folldal kommune er byggherre, og er sammen med Hedmark Fylkeskommune også med på delfinansiering av prosjektet.

Forrige uke holdt Eidsiva Bredbånd informasjonsmøter med stor oppslutning både i Dalholen og Grimsbu. En stor del av de frammøtte signerte avtaler direkte i møtene. De som ikke har tegnet avtale vil bli fulgt opp fortløpende med direkte salg.

Folldal kommune, NØK og Eidsiva Bredbånd inviterer til informasjonsmøter om fiberutbygging fra Grimsbu til Dalholen:

Fylkesmannen i Innlandet har laget en presentasjon av statsbudsjettet for 2020, med spesielt fokus på kommunene i Innlandet: Les mer hos Fylkesmannen

Her er nytt infoskriv fra landbrukskontoret i Folldal.

 

 Konkurransegrunnlag for tidsavgrenset avtale om veterinærvakt for Alvdal og Folldal veterinære vaktdistrikt for perioden 15.10.2019 – 01.09.2020 kan leses her: Konkurransegrunnlag veterinærvakt 15.10.19 - 01.09.20 (PDF, 673 kB)

Tilbudsfrist er 15.10.2019 klokka 12.00.  

 Trivselsprogrammet er et program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen.

En trivselsleder (TL) er en elev som skal bidra til økt aktivitet i friminuttene ved å sette i gang aktiviteter. TL har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene. Det velges TL fra hver klasse fra 4. – 10. klasse (antall per klasse kommer an på klassestørrelsen).

Etter endelig opptelling er nå listen med representanter for det nye kommunestyret klare. Her kan du lese mer om representantfordeling og hvilke politikere som kommer inn.