Det er tidlig vår og mange  beitebrukere tenker kanskje allerede på å slippe sauen i utmarka.

Blåleddved

Folldal kommune har i 2018 fått midler fra bla Fylkesmannen til bekjempelsen av blåleddved og vi starter et prosjekt, da først og fremst i utmarka. Vi vil foreta en kartlegging, med deretter rydding og sprøyting.

Utlysning av legater, med søknadsfrist 1. juni.

 

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet.

Kombinert kurs i bruk av motorsag og ryddesag, hogstteknikk – og ungskogspleie arrangeres lokalt i Folldal den 22. 26. og 27. mai 2018.  

Retur av kjørebøker for motorferdsel i utmark 2018

Folldal kommune ønsker å søke om midler fra statlige og fylkeskommunale tilskuddsordninger for utbygging av bredbånd i distriktene. I tillegg har kommunen avsatt noe egne midler som kan benyttes.

Folldal legekontor har fått ny hjemmeside. Nå kan du bestille legetime og resept på nett: