Frem til 1. juni kan det søkes om legatmidler til blant annet lindring av nød, skolegang og hjelp til selvhjelp. Les mer om legatene her.

Seks kommuner i Nord-Østerdal har gått sammen for å organisere et felles tilbud om tilstandsregistrering av bruer og kulverter på private skogsbilveier. Dette gjelder kommunene Folldal, Alvdal, Os, Tolga, Tynset og Rendalen.

Helse-, oppvekst- og kulturkomiteen inviterer torsdag representanter fra FAU, elevrådet, Fagforbundet og Utdanningsforbundet til møte i forkant av høring av oppvekstplan for Folldal kommune. Komiteen har siden januar 2018 arbeidet med oppvekstplan for Folldal kommune, og legger nå fram et høringsutkast som presenteres for partene som har vært involvert i brukermedvirkningsmøte i oppstarten av arbeidet med planen. Frist for høringsinnspill er 04.05.19.

 

Fra møtet i Formannskapet den 28.02.2019, sak nr.: 18/19.
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14 vedtar Folldal kommune endring av reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Rondeblikk bolig- og fritidsområde i henhold til saksutredningen.

Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen/fylkeskommunen kl. 12 (dagtid) den 1. april 2019. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

Skapende Ungdomsmesse (SUM) er en årlig messe som alternerer mellom Tynset og Røros. Her stiller Fjellregionens elev- og ungdomsbedrifter sammen med næringsliv og offentlig sektor. Kombinasjonen av ungt og etablert næringsliv gjør messa unik i sitt slag i Norge. Årets SUM-messe ble arrangert på Tynset 13.02.

8. og 9. klasse fra Folldal skole deltok med flere bedrifter, og vant til sammen sju priser!

Velkommen til fjellbygda Folldal - innfallsporten til Rondane og Dovre nasjonalparker. 

Folldal er en liten kommune i Nord-Østerdalen i Innlandet fylke. Den grenser i nord til Oppdal og Tynset, i øst mot Alvdal, i sør mot Stor-Elvdal, Sør-Fron og Sel, og i vest mot Dovre. Gruvedriften ved Folldal Gruver hadde avgjørende betydning for Folldals utvikling fra 1700-tallet og fram til den siste gruva stengte i 1993. Administrasjonssenteret i Folldal kommune er tettstedet Folldal.

Folldal kommune har landets høyest beliggende kommunesenter (712,5 meter over havet) og preges av storslått natur med fjell og vakre seterdaler. Bygda ligger ved foten av Rondane og Snøhetta. Området har også mange interessante spor etter siste istid, så vel som fra de første fangstkulturene. Innen kommunen finnes Norges lengste seterdal (55 kilometer); Einunndalen. I Einunndalen er det fortsatt aktiv setring om sommeren på setre bygd allerede på 1700-tallet. Nesten halvparten av kommunens areal er vernet gjennom landskapsvernområder og nasjonalparker. Deler av Rondane nasjonalpark og Dovre nasjonalpark ligger i Folldal.

Nyheter fra landbrukskontoret:

 

Folldal kulturskole er inne i sitt skoleår nummer 30.
Lørdag 19. januar starter jubileumsmarkeringen med mønstringskonsert på flerbrukshuset (kl 18.00). Dette blir det første av mange jubileumsarrangement utover etterjulsvinteren og våren.