Hedmark Trafikk har lenge og gjennom flere prosjekt jobbet med å forbedre kollektivtilbud i distrikt.  Vi har testet flere løsninger men alle har vist seg å bli kostbare i drift. Et nytt prosjekt som ser bare på persontransport for ordinære reisende har derfor vært lite aktuelt. For å få en effektiv løsning må en inkludere all persontransport, reiser for pasienter, reiser som kommunen/fylkeskommunen betaler for, med mer.

I år er det 50 år siden Tverrfjellet gruver startet opp driften. Dovre, Oppdal og Folldal kommuner, samt stiftelsen Folldal gruver ønsker i den forbindelse å hedre gruvearbeiderne og virksomheten med en minnemarkering og oppføring av et minnesmerke. Dette skjer på Tverrfjellet den 12. juni i år, med påfølgende samling på Folldal gruvemuseum.

Brosjyre: Minnemarkering Hjerkinn (PDF, 3 MB)

Landbruksforvaltningen i Folldal kommune utgir informasjonsbladet "Over skigard'n" 3-4 ganger årlig. Her er siste nytt og aktualiteter;

 

Folldal ble kåret til Norges Musikkommune av en nasjonal jury i Norsk Musikkråd sist sommer. En av hovedbegrunnelsene for tildeling av denne utmerkelsen fra juryen var aktiviteten i Folldal kulturskole. I 2019 feirer Folldal kulturskole 30 års jubileum, og lørdag markeres dette med jubileumsforestilling på flerbrukshuset kl 18:00. Dette blir siste av flere store og små jubileumsarrangement siden nyttår.

Frem til 1. juni kan det søkes om legatmidler til blant annet lindring av nød, skolegang og hjelp til selvhjelp. Les mer om legatene her.

Seks kommuner i Nord-Østerdal har gått sammen for å organisere et felles tilbud om tilstandsregistrering av bruer og kulverter på private skogsbilveier. Dette gjelder kommunene Folldal, Alvdal, Os, Tolga, Tynset og Rendalen.

Helse-, oppvekst- og kulturkomiteen inviterer torsdag representanter fra FAU, elevrådet, Fagforbundet og Utdanningsforbundet til møte i forkant av høring av oppvekstplan for Folldal kommune. Komiteen har siden januar 2018 arbeidet med oppvekstplan for Folldal kommune, og legger nå fram et høringsutkast som presenteres for partene som har vært involvert i brukermedvirkningsmøte i oppstarten av arbeidet med planen. Frist for høringsinnspill er 04.05.19.

 

Fra møtet i Formannskapet den 28.02.2019, sak nr.: 18/19.
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14 vedtar Folldal kommune endring av reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Rondeblikk bolig- og fritidsområde i henhold til saksutredningen.

Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen/fylkeskommunen kl. 12 (dagtid) den 1. april 2019. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.