Formannskapet har vedtatt å legge Handlingsplan for landbruket i Folldal 2018 – 2022 og Beitebruksplan for Folldal 2018 – 2022 ut på 6 ukers høring.

Formannskapet vedtok i møte 22.11.18 å legge forslag til endring for detaljreguleringsplan for Rondeblikk bolig- og hyttefelt ut til offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling til vedtak legges i henhold til kommuneloven § 44.7 og § 45.3 ut til alminnelig ettersyn f.o.m. 28.11.2018 t.o.m. 12.12.2018

Landbrukskontoret har nå en rykende fersk utgave av informasjonsbladet "Over skigard'n":

 

Norsk musikkråd har kåret årets musikkommune og denne gangen var det Folldal kommune fikk utnevnelsen.

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritida.