Folldal kommune, NØK og Eidsiva Bredbånd inviterer til informasjonsmøter om fiberutbygging fra Grimsbu til Dalholen:

  • Fjellheim, Dalholen: Tirsdag 22.10.2019 kl. 18:00
  • Grimshallen, Grimsbu: Onsdag 23.10.2019 kl. 18:00

Fylkesmannen i Innlandet har laget en presentasjon av statsbudsjettet for 2020, med spesielt fokus på kommunene i Innlandet: Les mer hos Fylkesmannen

Her er nytt infoskriv fra landbrukskontoret i Folldal.

 

 Konkurransegrunnlag for tidsavgrenset avtale om veterinærvakt for Alvdal og Folldal veterinære vaktdistrikt for perioden 15.10.2019 – 01.09.2020 kan leses her: Konkurransegrunnlag veterinærvakt 15.10.19 - 01.09.20 (PDF, 673 kB)

Tilbudsfrist er 15.10.2019 klokka 12.00.  

 Trivselsprogrammet er et program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen.

En trivselsleder (TL) er en elev som skal bidra til økt aktivitet i friminuttene ved å sette i gang aktiviteter. TL har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene. Det velges TL fra hver klasse fra 4. – 10. klasse (antall per klasse kommer an på klassestørrelsen).

Etter endelig opptelling er nå listen med representanter for det nye kommunestyret klare. Her kan du lese mer om representantfordeling og hvilke politikere som kommer inn.

Gjelder fra 02.09.19:

  • På hverdager: kl 08.00 - 15.00 - vakttelefon 479 76 780
  • Mandag - fredag: kl 15.00 - 08.00 - vakttelefon 40 40 40 15
  • Døgnåpen på helg, høytid og på helligdager - vakttelefon 40 40 40 15

 

 Trivselsleder er et program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Folldal skole tar i bruk dette programmet nå i høst.

En trivselsleder (TL) er en elev som skal bidra til økt aktivitet i friminuttene ved å sette i gang aktiviteter. TL har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene. Det velges TL fra hver klasse fra 4. – 10. klasse (antall per klasse kommer an på klassestørrelsen).

Folldal kommune vil sterkt anbefale at alle fjerner blåleddvedbuskene fra hagene sine.

Det er ennå ikke for sent med tiltak for å stoppe spredning av blåleddved denne vekstsesongen. Det du kan gjøre er:

Hvis du fortsatt ønsker å ha blåleddved i hagen, må du nå plukke bærene før fuglene tar dem. Eller du kan klippe busken og pass på at bærene blir med. Husk da å brenne bærene eller ha de i restavfallssekken, slik at de ikke kommer på avveie.

Fjerne store planter som fungerer som spredere i og utenfor hagen. Busken hogges/skjæres ned. Avhogde blåleddvedbusker skal leveres på FIAS-gjenvinningsstasjonen. Det er veldig viktig at buskene levere på FIAS, for kastes de i skogen/utmarka, vil det føre til enda mer spredning av busken.

Den årlige utdelingen av Folldalsprisen fant i dag sted på Frankmotunet, hvor Unni Tollan mottok et diplom og en symbolsk sum på kr. 5000,-. I nominasjonsbrevet ble det trukket frem at hun fra oppstarten av Frankmotunet i 1991 og helt frem til pensjonering bidro med en uvurderlig innsats.