Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet.

Kombinert kurs i bruk av motorsag og ryddesag, hogstteknikk – og ungskogspleie arrangeres lokalt i Folldal den 22. 26. og 27. mai 2018.  

Retur av kjørebøker for motorferdsel i utmark 2018

Folldal kommune ønsker å søke om midler fra statlige og fylkeskommunale tilskuddsordninger for utbygging av bredbånd i distriktene. I tillegg har kommunen avsatt noe egne midler som kan benyttes.

Folldal legekontor har fått ny hjemmeside. Nå kan du bestille legetime og resept på nett: