Oppheving av «Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark» for kommunene i Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS

De 10 kassene for FYSAK er klare for besøk. Turbeskrivelsene finner du på siden til Folkehelse. (Her finner du også rusle-tusle programmet)

 

Sekker for restavfall, papir og plastemballasje deles ut til boligene innen 17.juni. 

Det er tidlig vår og mange  beitebrukere tenker kanskje allerede på å slippe sauen i utmarka.

Blåleddved

Folldal kommune har i 2018 fått midler fra bla Fylkesmannen til bekjempelsen av blåleddved og vi starter et prosjekt, da først og fremst i utmarka. Vi vil foreta en kartlegging, med deretter rydding og sprøyting.

Utlysning av legater, med søknadsfrist 1. juni.

 

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet.

Kombinert kurs i bruk av motorsag og ryddesag, hogstteknikk – og ungskogspleie arrangeres lokalt i Folldal den 22. 26. og 27. mai 2018.  

Retur av kjørebøker for motorferdsel i utmark 2018

Folldal kommune ønsker å søke om midler fra statlige og fylkeskommunale tilskuddsordninger for utbygging av bredbånd i distriktene. I tillegg har kommunen avsatt noe egne midler som kan benyttes.